Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach
zaprasza na
DNI OTWARTE
8-9 września 2017 roku w godzinach 8-14

   W programie:

  • zwiedzanie Domu
  • prezentacja placówki oraz omówienie zasad jej funkcjonowania
  • zapoznanie z zasadami umieszczenia mieszkańca oraz odpłatnością za pobyt
  • bezpłatny pomiar ciśnienia

    Przyjdź, zobacz i dowiedz się więcej.