W czwartek 7 września 2017 r. odbyło się oficjalne otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach.

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta sprawowana w intencji mieszkańców i pracowników Domu. Po powitaniu licznie zgromadzonych gości przez prowadzącego uroczystość Macieja Bąbę, głos zabrał Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk.

Na uroczystości głos zabrało wielu znakomitych gości, Mariusz Marasek – pełnomocnik Ministerstwa Obrony Narodowej, Dorota Rutkowska – Poseł na Sejm RP, Andrzej Franciszek Dziuba – Biskup Łowicki, Dariusz Klimczak – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego wraz z Joanna Skrzydlewską – członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego, Włodzimierz Kula – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Małgorzata Greta – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach.

Uroczyste przecięcie wstęgi nastąpiło w holu Domu Pomocy Społecznej.
Poświęcenia pomieszczeń Domu i kaplicy dokonał Biskup Łowicki Andrzej Franciszek Dziuba.
Goście złożyli na ręce p. Małgorzaty Greta symboliczne prezenty i wyrazili szczere uznanie idei niesienia pomocy osobom w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorym.

Budynek Domu jest w całości przystosowany do pobytu osób w podeszłym wieku, całodobową opieką medyczną objętych będzie docelowo 51 Mieszkańców. Empatyczny personel pielęgniarski i opiekuńczy, pracownicy socjalni, terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuci, panie pokojowe, kucharki tworzą ciepłą domową atmosferę, aby Nasi Mieszkańcy cieszyli się długo jak najlepszym zdrowiem jak i pogodą ducha w każdym dniu.