Dnia 6 listopada 2017 roku mieliśmy nietypowych gości.
Dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach odwiedziły nasz Dom.
W placówce odbyły się ćwiczenia obiektowe mające na celu zapoznanie się strażaków z topografią Domu
i możliwościami prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w razie wystąpienia zagrożeń.