W naszej placówce została wybrana Rada Mieszkańców.
Poprzez demokratyczne wybory zostali wyłonieni przedstawiciele Mieszkańców.
Wspomnijmy, iż w kompetencji Rady jest reprezentowanie Mieszkańców
u Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach,
a także wspomaganie pomysłami na kreatywne spędzanie wolnego czasu.