W Wielką Sobotę w naszym Domu
odbyło się uroczyste poświęcenie koszyczków wielkanocnych.
Mieszkańcy przygotowali pokarmy
i licznie oczekiwali na ich poświęcenie.