W naszej placówce odbywać się będą
bezpłatne warsztaty dla opiekunów i rodzin
osób przewlekle chorych.
Termin: 24 maja 2018 r.
Godzina: 16:00
Adres: Dom Pomocy Społecznej w Skierniewicach
             ul. Nowobielańska 92A, 96-100 Skierniewice
Zapisy telefoniczne:
42 684 32 02
 46 880 97 30
Serdecznie wszystkich zapraszamy