Ubiegły miesiąc Mieszkańcom Naszego Domu minął pod hasłem
„październik miesiącem Maryjnym”.
Najlepiej można było to zauważyć we wtorki,
kiedy to wszyscy zbierali się na wspólnej modlitwie różańcowej.
Ostatnie spotkanie, wieńczące cały cykl modlitewny odbyło się w kaplicy.