Dom Pomocy Społecznej w Skierniewicach otrzymał darowiznę od
Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”, w wysokości 15 000 PLN .
Środki te przeznaczone zostały na dofinansowanie kosztów doposażenia
Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego DPS w sprzęt rehabilitacyjny
i pielęgnacyjny, w celu realizacji zadania w zakresie ochrony i promocji 
zdrowia. Składamy serdeczne podziękowania w imieniu dyrekcji, jak
i Mieszkańców firmie PKN Orlen i jej Fundacji za tak szlachetny dar. 
Sprzęt który zakupimy z otrzymanej darowizny  z pewnością poprawi 
komfort życia Mieszkańców Naszego Domu.