19 lutego, po raz kolejny swoją obecnością zaszczycili nas harcerze będący na kursie przewodnikowskim.
Harcerze zaprezentowali się ze strony artystycznej, wykonując harcerskie piosenki, jak również przybliżając Mieszkańcom swoje cele, które przyświecają im będąc członkiem hufca.
Mieszkańcy, którzy przynależeli do harcerstwa odwdzięczyli się opowieściami ze swoich lat młodości, dzieląc się swoim doświadczeniem z młodzieżą.