Wychodzimy na przeciw potrzebom naszych Mieszkańców i ich rodzin. 
Dyrekcja i personel DPS zorganizowali spotkanie na którym, to było poruszanych wiele spraw dotyczących funkcjonowania naszego Domu. Mamy nadzieję, że rozwiązaliśmy problemy nurtujące rodziny i udzieliliśmy wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. Na spotkaniu zostało ustalone, że spotkania takie będą odbywać się co kwartał.