Dom Pomocy Społecznej w Skierniewicach

ul. Nowobielańska 92A
96 – 100 Skierniewice
Tel/fax/ 46/880 97 30
Tel. 46/880 97 31
Kom. 725-700-909
NIP: 836-186-25-14

EMAIL: sekretariat@dps.skierniewice.net.pl   II   STRONA: www.dps.skierniewice.net.pl

SEKRETARIAT DPS

SEKRETARIAT

SEKRETARIAT

Sekretariat

email: sekretariat@dps.skierniewice.net.pl
tel. +46 880 97 30

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Małgorzata Greta

Małgorzata Greta

Dyrektor

email: dyrektor@dps.skierniewice.net.pl
tel. +46 880 97 30

Sylwester Kardialik

Sylwester Kardialik

Zastępca Dyrektora

email: s.kardialik@dps.skierniewice.net.pl
tel. +46 880 97 30

KSIĘGOWOŚĆ

Anna Słowik-Laska

Anna Słowik-Laska

p.o. Głównego księgowego

email: a.laska@dps.skierniewice.net.pl
tel. +46 880 97 31

Dział Terapeutyczno – Opiekuńczy

Anna Wacławek

Anna Wacławek

Kierownik Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego

email: a.waclawek@dps.skierniewice.net.pl
tel. +46 880 97 30