Opiekun

Opiekun podejmuje profesjonalne działania ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb podopiecznych. Stymuluje rozwój i aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej, wykorzystując w tym celu różnorodne metody i narzędzia rehabilitacji lub terapii.

Aktywnie włącza się i wzmacnia profesjonalne działania w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy osobie przebywającej w naszym domu. Do zadań opiekuna należy:

  • pomoc i towarzyszenie podopiecznemu w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej,
  • pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych,
  • aktywizowanie podpieczonego do zwiększenia samodzielności życiowej,
  • doradzanie w zakresie planowania wydatków lub sposobu spędzania czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań,
  • kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu podopiecznego,
  • udzielanie skutecznego wsparcia w sytuacjach trudnych i kryzysowych.