Pielęgniarki

Naczelnym zadaniem realizowanym przez pielęgniarki jest opieka nad mieszkańcami DPS, szczególnie nad leżącymi i czuwanie nad zaspokojeniem ich potrzeb.

 1. Dbanie o higienę osobistą mieszkańców, a w tym:
  • pomoc przy wykonywaniu codziennych toalet, oraz kąpiel niepełnosprawnych fizycznie,
  • organizowanie regularnej wymiany bielizny pościelowej (co 2 tygodnie, oraz każdorazowo gdy zachodzi taka potrzeba),
  • czuwanie nad należytym stanem sanitarno-higienicznym wszystkich pomieszczeń na oddziale i w budynkach mieszkalnych DPS,
  • dbanie o schludny i estetyczny wygląd mieszkańców (pomoc w wymianie bielizny osobistej i odzieży)
 2. Dbanie o higienę i estetykę podawania i spożywania posiłków, oraz karmienie mieszkańców, których stan zdrowia wymaga takiej formy pomocy,
 3. Stała obserwacja stanu zdrowia mieszkańców.
 4. Przygotowanie dokumentacji do przyjęć lekarskich, na podstawie zebranych informacji o stanie zdrowia mieszkańców i zachorowań.
 5. Przygotowanie chorych mieszkańców do wizyt lekarskich (lekarza rodzinnego, psychiatry i innych specjalistów, przekazywanie lekarzowi informacji o stanie zdrowia mieszkańców).
 6. Wykonywanie zleceń lekarskich i dokumentowanie ich wykonania (opatrunki, mierzenie ciśnienia tętniczego, badanie poziomu cukru, pobieranie krwi do badań laboratoryjnych, podawanie leków, zapobieganie przykurczom i odleżynom itp.).
 7. Towarzyszenie kierowanym przez lekarza mieszkańcom w badaniach specjalistycznych, ambulatoryjnych, konsultacjach, w szpitalu, poradniach i innych jednostkach opieki medycznej.
 8. Dbanie o wyposażenie pokoi mieszkańców w sprzęt pomocniczy wg. potrzeb.
 9. Inspirowanie mieszkańców do podejmowania działalności w ramach terapii zajęciowej, gimnastyki i innych, oraz udzielanie pomocy w tym zakresie.
 10. Szerzenie oświaty zdrowotnej w różnych formach, mającej na celu eliminowanie złych nawyków higienicznych i profilaktykę zdrowotną.